Skrive for Primitive tider?

Primitive tider publiserer tekster i sjangrene vitenskapelig artikkel (inkludert debattartikkel), rapport og bokanmeldelse. Vitenskapelig artikkel vurderes av fagfelle, og er poenggivende i tellekantsystemet. Rapport og bokanmeldelse er kortere tekster som ikke vurderes av fagfelle. De ulike sjangrene og deres format er nærmere beskrevet i forfatterveiledningen. Her vil våre bidragsytere finne informasjon om format, referanser, illustrasjoner mm.

Frist for innsendelse til Primitive tider 2017 er 15. mars. Send oss gjerne en abstrakt - ca en halv side) i forkant dersom du har en idé til artikkel som du ønsker en vurdering på. I en abstrakt skal du redegjøre for problemstilling, valg av materialet, fremgangsmåte og kortfattet konklusjon.

I neste nummer planlegger vi en egen temadel viet MAT, og oppfordrer særlig å sende inn bidrag til knyttet til dette. Mat er en nødvendighet og mat er en dyd. Alle spiser for å overleve, men mat og måltider innebærer så mye mer enn det. Kan maten vi spiser fortelle oss noe om hvem vi er? Vi ønsker oss et bredt spekter av bidrag og er interessert i alle innfallsvinkler til temaet. Ta gjerne kontakt i forkant for å diskutere en idé.

Vi setter også pris på andre bidrag som ikke knytter seg til temadelen.

Send ditt abstrakt eller manuskript til kontakt@primitive-tider.com 

God skriving!