Primitive tider

Primitive tider

Postboks 6727, St. Olavs plass

0130 Oslo

Epost: kontakt@primitive-tider.com

Open Access:

https://journals.uio.no/index.php/PT


Redaksjon:

Marie Ødegaard (redaktør)

Hege Skalleberg Gjerde

Gaute Reitan

Marte Spangen

Vibeke M. Viestad

Mari Arentz Østmo

Andreas Ropeid Sæbø (sekretær)